Quality And Certification

Jakość i certyfikaty

W Microwell wierzymy w ciągłe doskonalenie naszej pracy, usprawnianie naszych procesów, wytwarzanie naszych produktów, które przekraczają potrzeby naszych klientów. Motywacja do ulepszania istniejących i przekraczania średniej jest tym, co nas determinuje i wyróżnia nas na tle konkurencji. Tylko dzięki wyjątkowej pracy i wzorowym produktom pozostaniemy liderem jako innowacyjna, niezawodna i zaufana marka branżowa.

  • Dążymy do długofalowego sukcesu i dlatego budujemy na podstawie jakości we wszystkich fazach biznesowych i we wszystkich aspektach pracy.
  • Dostosowanie potrzeb klientów do kluczowych mocnych stron
  • Ciągłe doskonalenie produktów i procesów
  • Inwestycje w nowe technologie
  • Rozwój, wzmocnienie pozycji i wsparcie członków zespołu
  • Traktowanie wszystkich członków zespołu jako partnerów; z godnością i szacunkiem
  • Wdrożenie kontroli procesu, sprzętu i systemu oraz kontroli jakości

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ

Polityka jakości Microwell jest zdefiniowana i zgodna z międzynarodowym standardem dobrej praktyki STN EN ISO 9001: 2001 nabytym po raz pierwszy w 2009 r., a następnie recertyfikaty, najpóźniej w 2019 r.

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM

Jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy posiadaczami certyfikatu systemu zarządzania środowiskowego STN EN ISO 14001: 2005, który został uzyskany w 2011 roku i został pomyślnie ponownie certyfikowany w 2019 roku.

ZARZĄDZANIE ZDROWIEM I BEZPIECZEŃSTWEM ZAWODOWYM

Spełniając wszystkie wymagania, Microwell w 2013 roku uzyskał certyfikat systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy STN OHSAS 18001:2009. OHSAS 18001 został zastąpiony w 2019 roku podczas auditu recertyfikującego certyfikatem ISO 45001.

Wszystkie nasze produkty zostały osobno przetestowane pod kątem oznakowania zgodności CE dla produktów sprzedawanych na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Microwell requests your consent to store cookies on your device for the following uses:

Some personal data will be processed from your device (cookies, unique identifiers and other devices) and may be shared with third party providers, and used by this website or application. Some third party suppliers may use these date accoring to legitimate interest, which you can object to using the options bellow. Your consent can be canceled anytime using the icon below.

Technical cookies

These cookies are necessary, they contain anonymous data to match your browser to your session.

Analytical Cookies

We use Google Analytics to improve our website and services, which receives anonymous, aggregated data about the habbits of our visitors.